این سایت با هدف اطلاع رسانی در عرصه علوم پزشکی ایجاد شده است سوالات خود را درزمینه پزشکی/پزشکان و همچنین پیشنهادات خود را برای ما بنویسید.بزودی شاهد مطالب متنوعی خواهید بود-

 با تشکر

 دکتر باهوش