كاهش چربي خون با مصرف ترشيجات

يكي از جالب‌ترين و در عين حال خطرناك‌ترين عقايدي كه در بين برخي افراد جامعه رايج است، كاهش چربي خون با مصرف ترشيجات نظير سرکه، آب‌غوره يا آب ليمو است. اين افراد با مصرف غذاهاي چرب و به دنبال آن مصرف اين نوع ترشيجات به قول معروف وجدان خود را آرام مي‌كنند. شايد اين ترشي‌جات اثري بسيار كمي بر روي چربي ها داشته باشند( كه هيچ تحقيق مستندي هم درا ين رابطه وجود ندارد) ولي اولاً كاملاً موقتي است. ثانياً ترشيجات با افزايش ترشح اسيدمعده، منجر به ايجاد اشتهاي كاذب در فرد شده و ميل به خوردن را در او افزايش مي‌دهند كه ممكن است با شدت بيشتري چربي خون را بالا ببردوثالثا مصرف ترشیجات باعث هضم بهتر چربیجات و افزایش چربی خون میشود. پس اگر به دنبال كاهش چربي خون هستيد، رعايت يک رژيم غذايي مناسب و کم چرب، و داشتن فعاليت بدني و تحرك مناسب مي‌باشد

/ 0 نظر / 29 بازدید