چند روش براي كاهش وزن وجود دارد ؟

چند روش براي كاهش وزن وجود دارد ؟

1_ رژيم غذايي مناسب .            4_ طب سوزني .      

2_ ورزش .                                   5_ استفاده از دارو .

3_ سوناي خشك .                   6_ جراحي .

/ 0 نظر / 11 بازدید